Privātuma Politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas piemērošana

SIA “ECO BELLY” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, SIA “ECO BELLY” interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu distances līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: “ECO BELLY” SIA reģistrācijas Nr. 42103101357

Juridiskā adrese: Jūras prospekts 31, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, Latvija, LV- 2161

Tiesiskais pamats: SIA “ECO BELLY” leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “ECO BELLY” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai SIA “ECO BELLY”  reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot SIA “ECO BELLY”  leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “ECO BELLY” sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “ECO BELLY”  tiesiskās un leģitīmās intereses.

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt SIA “ECO BELLY” komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: [email protected]

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: SIA “ECO BELLY”, Jūras prospekts 64, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, Latvija vai pa e-pastu: [email protected]).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai  būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “ECO BELLY”  izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz  juridisko adresi pa pastu: SIA “ECO BELLY”, Jūras prospekts 64, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, Latvija vai pa e-pastu: [email protected]).

Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu uzstatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam un kam tās paredzētas?

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai:

 • nodrošinātu vietnes darbību,
  uzlabotu iepirkšanās pieredzi,
 • analizētu apmeklējumus,
 • personalizētu piedāvājumu un marketinga saturu.

Šiem mērķiem mēs izmantojam šāda veida sīkdatnes:

1)Obligātās sīkdatnes:

 • “PHPSESSID” – PHP sessijas ID
 • “language” – uztur lietotāja izvēlēto lapas valodu
 • “rv” – lietotāja apskatītas preces
 • “uc” – preces, ko lietotājs ir ielicis grozā
 • “cookies_accepted” – lietotāja piekrišana sīkdatņu izmantošanai

2)Funkcionālās sīkdatnes

      JivoChat – nodrošina iespēju klientam uzdod jautājumu administratoram čatā . Apraksts(angļu valodā): https://www.jivochat.com/privacy/

3)Analītiskās sīkdatnes

 • Google Analytics ar User ID funkciju.
 • Cookie apraksts (angļu valodā):https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • Retail Rocket CRM
 • Adtarget apraksts (angļu valodā): https://adtarget.me/privacy.html
 • QuarticON apraksts (angļu valodā): http://quarticon.cn/privacy-statement/
 • Yandex Metrica apraksts (angļu valodā): https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
 • Google Tag Manager apraksts (angļu valodā): https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
 • AdWords remārketings
 • Facebook Pixel apraksts (angļu valodā): https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-with-ads/conversion-tracking

 

Dažu analītisko sīkdatņu informāciju mēs varam nodot saviem sociālo mediju, marketinga un analītikas sadarbības partneriem (piemēram, Google Adwords), kuri to var kombinēt ar tiem pieejamo informāciju, kura tiem ir pieejama par Jums. Šie datu apstrādātāji rīkojas saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Plašāk lasiet šeit (angļu valodā): www.aboutcookies.org.